نظرسنجی

  پرسشنامه نظر خواهی از مصرف کننده

  کیفیت از خود ما شروع می‌شود و ارتقا کیفیت، مسئولیت همه ماست


  مشتری/خریدار گرامی:

  با سلام و سپاس ازانتخاب و امید بهروزی شما پاسخهای درست و مناسب شما افزایش بهره وری و رسید به اهداف زیل می‌شود:

  • اطمینان از کیفیت محصول و اطلاع از کارکرد آن در شرایط مختلف
  • گاهی از هرکونه مشکلات مشتریان به منظور تلاش جهت شناسایی علل و رفع ایرادات
  • حمایت از صنایع داخلی در رقابت سالم و سازنده با تولیدات مشابه
  • آشنایی و بررسی نیازها و پیشنهادات تولید، فروش و ...

  1. چگونه با نام و محصولات این شرکت آشنا شدید؟

  وب سایتتبلیغات (کاتالوگ، بروشور، تقویم و ...)کتابها و مجلات مربوطهمعرفی در نمایشگاهاز طریق فروشندگاناز طریق همکارانغیره

  2. از لحاظ آب بندی وضعیت محصولات ما را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  عالیخوبمتوسطبد

  3. وضعیت بسته بندی محصولات چگونه است؟کارتنکیسه

  عالیخوبمتوسطبد

  4. مونتاژ محصولات هنگام اجرا چگونه است؟

  به راحتی انجام می‌گیردبا مشکل انجام می‌گیرد

  5. دوام و طول عمر محصولات شرکت در صورت استفاده چگونه بوده است؟

  خوبمناسبمتوسطبدتاکنون استفاده نکرده ام

  6. دستورالعمل داخل بسته ها تا چه حد در سهولت کاربرد و نگهداری محصولات به شما کمک کرده است؟

  موثر بوده استتاثیر زیادی نداشته استبی تاثیر بوده است

  7. قیمت محصولات ما با در نظر گرفتن کیفیت آن نصبت به دیگر شرکتها چگونه است؟

  ارزان استمناسب استگران است

  8. هدف ما افزایش روزافزون کیفیت محصولات است، به نظر شما عملکرد ما چگونه بوده است؟

  عالیخوبمتوسطضعیف

  9. تا چه حد با مشکلات تولید مانند سرمایه گذاری، تهیه مواد اولیه، تولید، نیروی انسانی، قوانین و مقررات اداری، هزینه های قانونی، نوسانات بازار و ... آشنایی دارید؟

  آشنایی دارمتا حدودی آشنایی دارمآشنایی ندارم

  اگر به جای مدیر عامل بودم: