راهنمای نصب

نکات ایمنی در نصب محصولات

موقع نصب از ترتیب قرار گرفتن قطعات روی لوله اطمینان حاصل کنید
موقع سوراخ کردن لوله در محل نصب کمربندها دقت کنید وبه اورینگ و رزوه کمربند آسیب نرسانید
برای محکم کردن محصولات از آچار مخصوص استفاده کنید
برای نصب اتصالات رزوه دار و جهت اطمینان به محکم کرده بیش از حد آنها نیست
برای طمینان از آبندی کردن محصولات از لوله های استاندارد استفاده نمایید
محل نصب محصولات در حد امکان نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید باشد
از وارد آمدن ضربه و فشار بیش از حد به محصولات جلوگیری نمایید
تا حد امکان نصب محصولات توسط افراد متخصص انجام گیرد
در بکار گیر محصولات آبیاری حتی المقدور سعی کنید فشارآب سیستم در حد مجاز باشد

نکات ایمنی در انباش محصولات

محصولات بهتر است در انبارهای مسقف نگهداری شود تا از تابش مستقیم آفتاب و باران در امان باشد
ارتفاع انبارش بسته ها (کارتن، کیسه) نباید از حد مجاز بالاتر رود زیرا به مرور زمان امکان واژگونی آنها وجود دارد.
برای جابه جایی محصولات (کارتن،کیسه) نباید از قالب استفاده شود.
محل نگهداری محصولات باید دور از مواد قابل اشتقال و دارای وسایل اطفا حریق مناسب باشد.
موقع انبارش محصول دقت شود مشخصات بسته ها در معرض دید باشد
در موقع ورود و خروج محصولات از انبار، اصل اولین صادره از اولین وارده رعایت شود.
سوهان زدن لوله

هنگام نصب اتصالات، باید سر لوله مورد نظر با سوهان کاملا صاف و اری از پلیسه شود

IMG_1318

قطعات اتصال را یه ترتیب باز کردن و به همان ترتیب یعنی ابتدا مهره سپس اسپیلیت رینگ بعد بوشینگ ونهایتا اورینگ را اروی لوله قرار دهید

IMG_1319

لوله را به داخل اتصال هدایت کرده و با فشار به جلو و حرکت جانبی آنقدر به پیش رانید تا به لبه نگه دارنده داخل بنه برسد

IMG_1321

در این مرحله اسپیلیت رینگ را به جلو هدایت کرده تا به بوشینگ بچسبد این عمل با بازکردن شکاف اسپیلیت رینگ به راحتی انجام می‌پذیرد.

IMG_1322

در پایان مهره یا سرپیچ را روی بدنه اتصال پیچانده تا محکم شود